Nieuws

7-12-2014 Uitbreiding spreekrecht > Het wetsvoorstel over de verbetering van het spreekrecht voor slachtoffers en nabestaanden is in het najaar van 2013 in consultatie gegaan. De VOVK heeft op 14 november 2013 van de gelegenheid gebruik gemaakt om haar standpunt kenbaar te maken. Snel daarna heeft het bestuur van de VOVK met diverse partijen nadere gesprekken gevoerd en werd geconcludeerd dat de uitoefening van het adviesrecht niet geheel spoorde met de gevoelens die leefden bij nabestaanden. De VOVK heeft derhalve afstand genomen van het advies vervat in de internetconsultatie en dit bij diverse partijen kenbaar gemaakt. Hierbij de volledige brief van de voorzitter van de FNG (dus ook mede namens de VOVK) en het officiële advies aan de Vaste Kamercommissie van de Tweede Kamer voor Veiligheid en Justitie. Lees verder >
 

Pagina's