Vragenlijst "Wat te doen met de VOVK bijeenkomsten'2016

12 februari 2017

Enquête 2016  : Wat te doen met VOVK bijeenkomsten

 

Het bestuur van de VOVK  maakt zich al enige tijd zorgen over de opkomst van de leden bij de reguliere bijeenkomsten.

In oktober van dit jaar is een enquête naar de leden gestuurd met de volgende 3 vragen :

 

1.    Heeft het nog zin, afgezien van familiedag en de decemberbijeenkomst, om bijeenkomsten te organiseren

2.    Wat is de reden dat u bijeenkomsten niet bijwoont

3.    Wat verwacht u van de VOVK

 

Verstuurd : 136

Response :   33   ( 24,2 %)

 

De antwoorden liepen nogal uiteen.

Van ‘het heeft geen zin’ tot ‘doorgaan want we stellen het op prijs’ en van ‘het is al te lang geleden tot ‘er komen geen bekenden meer’. En van ‘doe alleen aan belangen behartiging  tot ‘zorg alleen voor opvang van nieuwe leden ‘.

Een samenvatting :

 

Vraag 1 :

Heeft het nog zin ? : 12 ja  / 11 onduidelijk / 10 nee

Toelichting op ja : het gaat om het belang van steun bij elkaar; dan doen de aantallen er niet zo toe /  het gaat om de kwaliteit en niet om de kwantiteit / als je er mee stopt komt het niet meer terug en dat is verliesvoor een deel van de leden / vindt het erg waardevol / vindt het betekenisvol 

Toelichting op nee : te zwaar om verhalen aan te horen / na vele jaren minder behoefte / ik kom er verdrietiger vandaan / rouwen doe iedereen op z’n eigen manier / gedeelde smart is dubbele smart / Leusden  te grote afstand / ook informeel lekker met elkaar praten

Toelichting op onduidelijk : er werd veelal geantwoord dat men het zelf ook niet zo goed wist.

 

Vraag 2 : Wat is de reden ?

Toelichting : lang geleden / geen behoefte meer / te grote afstand / verbeterde slachtofferhulp / weinig bekenden / in het buitenland gebeurd .

 

Vraag 3 : Wat verwacht u ?

Opvang moet blijven ( voor nieuwe leden) / ruimte voor persoonlijke verhalen / belangenbehartiging ( samen sta je sterk ) / blijf bestaan voor nabestaanden /  kleiner aantallen geven meer persoonlijk contact / per regio organiseren / samengaan dmv FNG / familiedag moet blijven / decemberbijeenkomst moet blijven / Cocon moet blijven / DHG moet blijven.

Op 19 november jl. heeft het bestuur zich gebogen over de resultaten van de enquête.

 

De conclusies die het bestuur aan de uitkomsten trekt  luiden :

-       De reguliere bijeenkomsten blijven bestaan, maar wel  minder in aantal

-       Ruimte voor persoonlijke verhalen dmv rondetafelgesprekken en/of wandeling(en)

-       De december bijeenkomst blijft

-       De familiedag blijft

-       Cocon  moet zeker blijven

 

Daarnaast blijft  in FNG verband :

-       Dag Herdenken Geweldslachtoffers (DHG)

-       De lichtjes avond ( bij de MUUR)

-       Plaatsen van naambordjes ij de MUUR

 

In de jaarplanning 2017 is bovenstaand verwerkt met totaal 7 (regulier) bijenkomsten in VOVK of FNG verband.