VOVK in liquidatie

30 april 2018

Ontbinding VOVK 

 

In de extra ALV van 25 november 2017 hebben de leden van de VOVK groen licht gegeven voor het oprichten van de Stichting Federatie Nabestaanden Geweldslachtoffers (FNG).

Het besluit hield tevens in dat de VOVK te zijner tijd zou worden ontbonden.

Op 28 apri jl. hebben de leden van de VOVK in de ontbindingsvergadering ingestemd met de ontbinding van de vereniging per 1 september 2018.

Dat betekent dat de VOVK na 28 april 2018 formeel de  'VOVK in liquidatie' is.

Er zal vanaf die datum overgegaan worden tot vereffening van het vermogen van de VOVK.

Op 1 september 2018 zal de VOVK dan ophouden te bestaan.

 

 

Oprichting van de Stichting Federatie Nabestaanden Geweldslachtoffers (FNG).

 

De FNG was een samenwerkingsverband (geen rechtspersoon) tussen de nabestaandenorganisaties VVRS , LOvNG en VOVK.

Op 26 maart 2018  jl. is het samenwerkingsverband omgezet in de Stichting Federatie Nabestaanden Geweldslachtoffers.

Daarmee is de FNG een rechtspersoon geworden.

 

Het verslag van de laatste ALV en de notulen van de ontbindingsvergadering van de VOVK van 28 april jl. zullen zo spoedig mogelijk op de website worden geplaatst.

Hierbij het jaarverslag en de jaarrekening 2017