Uitspraak Kort Geding

4 mei 2015

 

UITSPRAAK IN KORT GEDING – 1 MEI 2015

 

Vandaag, 1 mei 2015,  heeft de rechter uitspraak gedaan in het kort geding aangespannen door een moordenaar om een artikel waarin zijn naam werd genoemd, te verwijderen van de FNG website. Het kort geding diende 20 april 2015 voor de Rechtbank Groningen. De Federatie werd bijgestaan door mr. Richard Korver.

De uitspraak houdt in dat de gedaagde partijen ADS, VOVK en VVRS en hun bestuurders op persoonlijke titel , niet aan de eis van verwijdering van het gewraakte artikel hoeven over te gaan. De uitspraak bevestigt het FNG standpunt dat het recht van nabestaanden om te weten en te herinneren zwaarder weegt dan het recht van moordenaars om te worden vergeten.

De maatschappelijke discussie die de FNG met de plaatsing van het artikel wilde starten, heeft resultaat gesorteerd. Er is volop aandacht van de media en social media geweest voor het kort geding dat aangespannen is door een moordenaar.

Nu de rechter uitspraak heeft gedaan, is de volgende stap dat de Federatie de “politiek” wil interesseren om de geschetste problematiek in een breder wettelijk kader te plaatsen.

 

Het FNG bestuur