Uitnodiging Extra Algemene Ledenvergadering (ALV)

19 november 2017

                                                                     VOVK
                               Vereniging ouders van een vermoord kind

                                      vovk [at] oudersvaneenvermoordkind [dot] nl

 

 

 

Egmond – Binnen, 10 november 2017

 

Beste mensen,

 

Hierbij nodigen wij u uit voor de extra Algemene Ledenvergadering op zaterdag 25 november a.s. om 13.30 uur in het gebouw “De Kom”, Hamersveldseweg 51 (bij Jozef kerk) in Leusden..

Deze extra ALV wordt uitgeschreven in verband met de voorgenomen fusie per 1 januari 2018 met de LOvNG en VVRS tot de Federatie Nabestaanden Geweldslachtoffers (FNG).

In de bijeenkomst van 28 oktober jl. heeft het bestuur hierover al informatie en toelichting kunnen geven.

Overeenkomstig artikel 18 en 19 van de statuten van de VOVK zal  het bestuur nu formele toestemming vragen om daadwerkelijk over te gaan tot de fusie.

 

Het programma op 25 november ziet er als volgt uit :

13.30 - 14.00 : inloop

14.00 - 15.00 : informatie en toelichting op de fusiedocumenten

15.00 - 15.15 : pauze

15.15 - 16.15 : vervolg met discussie en stemming

16.15 - 17.00 : hapje en drankje

 

 

 

 

 

Formele fusie documenten als concept statuten Stichting FNG, concept huishoudelijk reglement en afspraken en regelingen voor praktische zaken zullen zo spoedig mogelijk per mail worden toegezonden.

De nu geldende statuten van de VOVK zijn op de website van de VOVK onder ‘bestuur’ terug te vinden.

Gezien het belang van deze vergadering rekent het bestuur op een hoge opkomst.

 

 

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur van de VOVK, 

 

Ron Sluijs

Secretaris

 

 

 

Volgende bijeenkomsten:

Zaterdag 16 december  : Herdenkingsbijeenkomst

    

 

 

Route naar gebouw “De Kom”, Hamersveldseweg 51 (bij Jozef kerk) te Leusden:

Per auto – van de A28 (Utrecht-Zwolle) neem je de afslag nr. 7 Leusden. Richting Leusden volg je de Randweg tot het stoplicht voorbij de rotonde. Je slaat daar rechtsaf en volgt de “Groene Zoom”. Bij het tweede stoplicht ga je linksaf de Noorder Inslag in. Bij het tweede stoplicht ga je linksaf (Hamersveldseweg) en gelijk rechts (voor de Jozef kerk) staat het gebouw “De Kom”. Per trein/bus (zie voor actuele informatie: www.9292ov.nl)  Per trein naar Amersfoort CS; Buslijn 76 richting Leusden en buslijn 77 richting Leusden. Uitstappen bij halte Geertrudeshof