Samenwerking Universiteit Tilburg en Slachtofferhulp Nederland

21 november 2016

Op 25 oktober jl. ondertekenden bestuurders van Slachtofferhulp Nederland en de Tilburg University een belangrijke samenwerkingsovereenkomst.

Het was de start van de Academische Werkplaats waarmee Slachtofferhulp Nederland en het International Victimology Institute Tilburg (INTERVICT) een onderzoeksprogramma ontwikkelen rond het thema Slachtofferhulp 2020.  

De handtekeningen werden gezet door Prof.Dr. Anthony Pemberton, hoogleraar victimologie en directeur van INTERVICT en Harry Crielaars, bestuursvoorzitter van Slachofferhulp Nederland .

 

Doel van de Academische Werkplaats is de werkwijze van Slachtofferhulp Nederland -waar mogelijk- wetenschappelijk te onderbouwen en verkregen kennis te vertalen naar voor de praktijk en beleid bruikbare kennisproducten zoals adviezen, interventies, protocollen en richtlijnen. Dat biedt onderzoekers en studenten van INTERVICT de mogelijkheid om naast fundamenteel ook praktijkgericht onderzoek te doen.

Een tweede doel is de innovatie van de dienstverlening van Slachtofferhulp Nederland en slachtofferondersteuning in bredere zin.

 

‘Peer support’ oftewel lotgenotencontact en zelfhulp zullen een belangrijk onderzoeksthema van de Academische Werkplaats zijn. Slachtoffers en nabestaanden ervaren deze vorm van ondersteuning als bijzonder waardevol en werkzaam, maar systematisch wetenschappelijk onderzoek naar de verschillende vormen van peer support voor slachtoffers van misdrijven en nabestaanden is tot op heden nauwelijks gedaan.

Slachtofferhulp Nederland financiert in het kader van de Academische Werkplaats een 4-jarig promotieonderzoek naar peer support.

Een andere veelbelovende onderzoekslijn vormen kwantitatieve analyses van de vele slachtofferdata, waarover Slachtofferhulp Nederland beschikt, bijvoorbeeld ten behoeve van doelgroepenonderzoek.

 

 Dr. Sonja Leferink, is coördinator van de Academische Werkplaats.