Samenwerking ADS en VVRS

28 februari 2014

Persbericht

 

 

Den Haag, 23 januari 2014

 

 

Lotgenotenorganisaties nabestaanden geweld slaan handen ineen

 

Drie lotgenotenorganisaties voor nabestaanden van geweldslachtoffers bundelen hun krachten in de Federatie Nabestaanden Geweldslachtoffers (FNG). De drie partijen komen in een convenant overeen zich gezamenlijk in te spannen voor de positie van nabestaanden. Door de samenwerking te intensiveren vergroten zij hun slagkracht en kunnen zij de stem van nabestaanden van geweldslachtoffers luider laten klinken.

 

De partijen die de handen ineenslaan zijn Aandacht Doet Spreken, De Vereniging Ouders van een Vermoord Kind en De Vereniging voor Veiligheid Respect en Solidariteit. De drie werkten eerder al samen aan de organisatie van de jaarlijkse Dag Herdenken Geweldslachtoffers. Gezamenlijk gaan zij nieuwe uitdagingen aan om de positie van nabestaanden van geweldslachtoffers verder te versterken.

 

In de afgelopen jaren zijn de organisaties ieder voor zich succesvol geweest in de belangenbehartiging van nabestaanden. Mede door hun inzet, is in 2011 de Wet versterking positie slachtoffers in werking getreden. Hiermee hebben slachtoffers voor het eerst een zelfstandige positie in het strafproces gekregen met eigen rechten en bevoegdheden. Als vertegenwoordiger van ruim 500 families is de FNG een geschikte partij om informatie te bundelen over hoe deze nieuwe rechten in de dagelijkse praktijk worden doorgevoerd en ervaren, en dit te delen met de verschillende partijen in de rechtsketen.

 

Om nabestaanden beter te kunnen bedienen, zullen de lotgenotenorganisaties hun verschillende lotgenotenbijeenkomsten op elkaar afstemmen en werken zij aan een gezamenlijk online portaal waar nabestaanden terecht kunnen voor informatie en met concrete hulpvragen. Het karakter en de eigen identiteit van de drie organisaties blijft behouden.

 

www.federatie-nabestaanden-geweldslachtoffers.nl