Ria Schurer

5 november 2015

Ria Schurer stopt als vrijwilliger.

Onze vrijwilliger Ria Schurer heeft  te kennen gegeven dat zij per 1 september 2015 zal stoppen als vrijwilliger  van de VOVK.

Zeven jaar lang is zij aan onze vereniging verbonden geweest. In al die jaren is zij slechts 2 x verhinderd. Een bewijs van haar grote betrokkenheid en inzet voor onze vereniging.

Echter , met de veranderingen op komst ( zoals de fusie met de zusterorganisaties ) ziet Ria voor haar geen taak meer bij de VOVK en de rechtsopvolger.

Het bestuur respecteert uiteraard haar beslissing, maar vindt het tegelijkertijd jammer dat Ria er mee stopt.

Om de waardering en dank voor haar inspanningen te onderstrepen zijn aan Ria inmiddels bloemen en een cadeaubon overhandigd.