Presentatie gedenkboek

26 januari 2018

De presentatie van het gedenkboek wordt op 27 januari 2018 gehouden in:

 

- het gebouw De Kom ( bij de St. Jozef kerk)
- Hamersveldse weg 51
- 3833 GL  Leusden
 
 
Programma
13:00 uur   Inloop
14:00 uur   Welkom, gedichten en boekpresentatie
15:00 uur   Einde programma
16:00 uur   Einde informeel samenzijn   
 

                                                            

Een schaduw levenslang, verhalen over vermoorde kinderen

 

VOOR HET EERST KOMEN OUDERS MET HUN DRAMATISCHE VERHAAL GEZAMENLIJK NAAR BUITEN

 

Op zaterdag 27 januari presenteert de Vereniging Ouders van een Vermoord Kind (VOVK) een boek met 20 aangrijpende verhalen over hun vermoorde kinderen. Moord op en leven van hun kinderen staan daarin centraal, net als de indrukwekkende poging om als ouders en als gezin toch weer verder te gaan. In die zin is dit boek een primeur maar ook een levensles. De auteurs Rien Verbiest en Paul Kuiper – allebei vaders van vermoorde kinderen – hebben voor het eerst 20 verhalen samengebracht en maken met dit boek ook duidelijk dat littekens en verdriet nooit meer verdwijnen maar dat ouders ook wegen zoeken om hun leven weer opnieuw in te richten.

Het boek heeft als titel ‘een schaduw levenslang’. Het leven van ouders is verwoest en verweesd, maar de ouders zoeken ook naar nieuwe handvatten om verder te kunnen leven. En ze vragen met dit boek ook om aandacht: lees ons boek, luister naar onze verhalen want dan weten we dat we gedragen worden in ons verdriet. Ze doen ook een oproep; streep geen namen door, ook niet als de camera’s van de televisie gedoofd zijn of als de kolommen van de kranten zwijgen. Blijf de vermoorde kinderen noemen, bij hun voornaam en hun achternaam. Want als dat niet meer gebeurt, sterven de kinderen nog eens. Daarom staan er tientallen foto’s en namen van vermoorde kinderen in dit boek.

De inhoud van het boek geeft niet alleen emoties en problemen weer maar is tevens een barometerstand van de laatste ruim 20 jaar ervaring met hulpverlenende instanties. Het boek is -concluderend op de inhoud van die verhalen - ook een oproep aan de politiek, aan het Openbaar Ministerie, aan het Ministerie van Justitie en Veiligheid  om:

-          Vaart te maken met het opzetten van een Fonds voor nabestaanden van geweldslachtoffers in het buitenland

-          Spreekrecht te geven voor nabestaanden tijdens tbs-verlengingszittingen

-          Meer ruimte te geven voor second opinion in zaken over twijfel homocide-suicide

-          Een ketenbreed digitaal informatieloket mogelijk maken

-          Maximum straf jeugddetentie te verhogen

-          Medewerking aan observatie bij PBC te verplichten

 

Niet in de laatste plaats kan het boek leerstof bieden aan (het opleiden van) professionele hulpverleners, familierechercheurs en casemanagers van Slachtofferhulp Nederland.

Het boek wordt gepresenteerd aan voormalig staatssecretaris van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, de heer Fred Teeven op 27 januari om 14.00 uur in Leusden, Hamersveldseweg 51, zalencomplex De Kom. Daar vertellen enkele ouders hun verhalen, lezen zij gedichten voor en is Jan van Kleeff beschikbaar voor interviews. Hij is voorzitter van de Vereniging Ouders van een Vermoord Kind en de Federatie Nabestaanden Geweldslachtoffers.

Meer informatie over presentatie bij Jan van Kleeff 06-51509620 en bij Leo Fijen, directeur uitgeverij Adveniat 06-53333294

 

Baarn/Barendrecht 15-1-2018 

 

Informatie  Gedenkboek :

 

Een Schaduw Levenslang
Redactie: Paul Kuiper, Rien Verbiest
Illustraties: Rien Verbiest

Uitgave: © 2018, Adveniat, Baarn
Uitgeverij Adveniat
Postbus 44
3740 AA Baarn, Nederland
+31 (0)88 2383600
info [at] adveniat [dot] nl
www.adveniat.nl
In samenwerking met de Vereniging Ouders van een Vermoord Kind (VOVK)

ISBN 978 94 9209 357 8
NUR 749