Persbericht

22 april 2015

                                                                                                                                             Den Haag, 14 april 2015

 

PERSBERICHT

Federatie Nabestaanden Geweldsslachtoffers:
Recht om te herinneren weegt zwaarder dan ‘recht om te vergeten’

De Federatie Nabestaanden Geweldsslachtoffers (FNG) signaleert een trend dat daders van zware delicten als moord, de uitspraak van het Europese Hof aangrijpen om hun belaste verleden van het internet te laten wissen. Dit is mogelijk door een uitspraak van het Europese Hof in april 2014. Sindsdien is het mogelijk om exploitanten van zoekmachines te vragen informatie over jezelf te verwijderen.

Maandag 20 april 2015 dient bij de Rechtbank Groningen een kort geding dat is aangespannen door een veroordeelde moordenaar. De gedaagden zijn de koepelorganisaties ADS, VOVK en VVRS die verenigd zijn in de FNG.  De eis betreft het verwijderen en verwijderd houden van een artikel op de FNG-website, waarin aandacht wordt gevraagd voor de verwijdering van gegevens van daders en waarin de eiser als voorbeeld wordt aangehaald.

De FNG vindt, dat het recht om je dierbaren te herinneren, zwaarder weegt dan het belang van een dader om zijn daden te verhullen. Een afwijzing van de rechter van de eis tot verwijdering van de informatie van de FNG website, strekt tot belang van alle nabestaanden van geweldslachtoffers om de herinnering aan hun dierbaren levend te houden.

Het kort geding is openbaar en dient maandag 20 april om 13:30 uur bij de Rechtbank Groningen. De eiser heeft inmiddels zelfs verzocht het Kort Geding achter gesloten deuren te doen plaatsvinden. De advocaat van FNG, mr. Richard Korver, heeft daar inmiddels bezwaar tegen aangetekend.

Federatie Nabestaanden Geweldsslachtoffers
In de Federatie Nabestaanden Geweldsslachtoffers werken drie lotgenotenorganisaties samen: Aandacht Doet Spreken, Vereniging Ouders van een Vermoord Kind en de Vereniging voor Veiligheid Respect en Solidariteit. Zij vertegenwoordigen circa 500 families. Samen spannen zij zich in voor een betere positie van nabestaanden van geweldsslachtoffers.

Einde persbericht