Persbericht

31 maart 2015

Persbericht

Den Haag , 31 maart 2015


Federatie Nabestaanden Geweldsslachtoffers: opsporingsmogelijkheden moeten voorgaan op privacy

De Federatie Nabestaanden Geweldslachtoffers (FNG) is zeer bezorgd over  de uitspraak van de rechter in Den Haag waarin is bepaald dat internet- en telefoongegevens niet meer door de providers behoeven te worden bewaard. Deze gegevens zijn in het verleden vaak cruciaal gebleken voor opsporing.

De FNG is er van overtuigd dat de betreffende gegevens noodzakelijk zijn voor de effectieve bestrijding van misdaad. Zij is van mening dat het oplossen van moordzaken prioriteit heeft, ook als privacy daar enige mate voor moet wijken.  De gegevens die bewaard moeten blijven zijn verkeersgegevens dus geen inhoud van gesprekken,  sms’jes of internetgebruik.

Uit talrijke voorbeelden uit eigen geleding, blijkt dat internet – en telefoongegevens een belangrijke rol hebben gespeeld bij het oplossen van geweldmisdrijven. De FNG roept het ministerie daarom op om snel werk te maken van een nieuwe bewaarplicht voor providers, en die in overeenstemming te brengen met de uitspraak van het Europese Hof.

Federatie Nabestaanden Geweldsslachtoffers
In de Federatie Nabestaanden Geweldsslachtoffers werken drie lotgenotenorganisaties samen: Aandacht Doet Spreken, Vereniging Ouders van een Vermoord Kind en de Vereniging voor Veiligheid Respect en Solidariteit. Zij vertegenwoordigen circa 500 families. Samen spannen zij zich in voor een betere positie van nabestaanden van geweldsslachtoffers.