Oprechte aandacht voor slachtoffers

10 oktober 2014
 
 

OPRECHT BETROKKEN

10 oktober 2014

Op 22 november 2013 organiseerde het Ministerie van Veiligheid en Justitie en de Raad voor de Rechtspraak in samenwerking met ADS, VVRS en VOVK  een bijeenkomst met slachtoffers, nabestaanden en rechters.

De bedoeling was om nabestaanden en rechters met elkaar te laten praten over zaken van wat slachtoffers en nabestaanden is over komen en zo nader tot elkaar te laten komen en begrip te kweken.

Deze bijeenkomst maakte bij de deelnemers veel indruk en werd  als zeer positief en nuttig ervaren.

Aanwezig waren onder andere  mr.  J. Steenbrink plv. hoofdofficier van Justitie in Noord Holland, mr. Justus Candido, rechter commissaris in Noord - Holland .

 

Zij waren zo enthousiast over deze bijeenkomst dat zij het initiatief hebben genomen in de regio Noord Holland een vergelijkbare bijeenkomst te organiseren.

Het grote verschil was daarbij dat niet alleen rechters en slachtoffers bij elkaar zouden komen , maar ook officieren van justitie deel zouden nemen aan de gesprekken.

Op 7 oktober jl. vond de voor Nederland unieke bijeenkomst plaats in het Haarlemse.

Rechters, officieren van justitie en slachtoffers aan één tafel.

De organisatie had vooraf bedacht dat er geen strakke agenda zou zijn.

Er was een gespreksleider aangewezen om het gesprek op gang te brengen, maar verder werd alles open gelaten.

Bijzonder was verder dat er geen verslag werd gemaakt maar dat, dat wat werd besproken acheraf door twee tekenaars werd gevisualiseerd.

Plenair werd de aftrap gegeven door professor Jan van Dijk die stilstond bij het begrip slachtoffer.

Vervolgens werden aan 10 tafels in twee ronden van 45 minuten gesprekken gevoerd. Aan elke tafel zaten rechters, officieren van justitie en 1 of 2 slachtoffers / nabestaanbden.

 

Hieronder de weergave van het verslag uit het periodiek van de rechtbank Haarlem:

 

Oprechte aandacht voor slachtoffers.

Trefwoorden: Slachtoffers, Slachtofferbeleid.

Op dinsdagmiddag 7 oktober zijn strafrechters en officieren van justitie in

de regio Noord-Holland gezamenlijk in gesprek gegaan met slachtoffers van

misdrijven. Informeel, open en ongedwongen. De insteek van de middag

was niet juridisch, maar had als doel van slachtoffers zelf te horen wat een

strafzaak voor hen betekent en welk verschil onze bejegening daarin kan

maken.

Na een inleiding van professor Jan van Dijk, hoogleraar victimologie aan de

Universiteit Tilburg, stond het gesprek met slachtoffers die middag centraal.

Tijdens de rondetafelgesprekken kwam onder andere naar voren dat het

voor slachtoffers belangrijk is om neutrale kloppende informatie te

ontvangen. Bijvoorbeeld: zeg niet bij een pro-forma zitting  ‘dat is niet

interessant voor u’ maar leg uit dat het een korte zitting betreft, zodat het

slachtoffer zélf een afweging kan maken om te komen. Of dat het 

slachtoffer het als ongelijke behandeling ervaart als de rechter tegen de

verdachte zegt ‘spannend voor u, wilt u glaasje water’ terwijl het slachtoffer

bij het voorlezen van zijn slachtofferverklaring dit glaasje water niet krijgt.

Het lijken misschien kleine dingen, maar in de beleving van slachtoffers

heel belangrijk.

Benieuwd hoe de deelnemende officieren en rechters de middag hebben

ervaren? Lees hieronder hun reactie.

“Een unieke ervaring om met zoveel rechters, ovj’s en slachtoffers van heel

verschillende delicten echt van mens tot mens met elkaar in gesprek te

gaan. Als je oog in oog staat met een slachtoffer blijkt telkens weer dat

iedereen uniek is en zijn eigen behoeften heeft. Het is onze taak als

magistraten daar steeds naar te vragen en niet voor een slachtoffer te

denken. Het draait om oprechte aandacht, dat bleek die middag in alle

gesprekken. Ik hoop dat we dit kunnen herhalen, ook in andere regio’s.

Hier kan geen cursus tegenop.” Quote van Jeroen Steenbrink (plv.

hoofdofficier Noord-Holland, portefeuillehouder Slachtofferzorg)