Opiniestuk en krantenartikel telecomunicatiegegevens

30 maart 2015

De Federatie Nabestaanden Geweldslachtoffers (FNG) is zeer bezorgd over  de uitspraak van de rechter in Den Haag waarin is bepaald dat internet- en telefoongegevens niet meer door de providers behoeven te worden bewaard. Deze gegevens zijn in het verleden vaak cruciaal gebleken voor opsporing.

 

Hierbij een artikel  van officier van justitie Ward Fredinandusse  dat op 15 januari jl. in het NRC Handelsblad is gepubliceerd  jl..

Verder een gespreksnotitie voor de leden van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over dit ondewerp.

De notitie van de politie en het OM , is in een ronde tafelgesprek op 29 januari jl. besproken.