Nieuwsbericht over de fusie

28 november 2017

                                          NIEUWSBERICHT - 27 NOVEMBER 2017

 

 

 

AAN DE LEDEN VAN DE VOVK

 

OP ZATERDAG 25 NOVEMBER 2017 BELEGDE HET VOVK BESTUUR  IN DE KOM IN LEUSDEN, EEN EXTRA ALGEMENE LEDEN VERGADERING. DOEL VAN HET BESTUUR WAS OM VAN DE AANWEZIGE LEDEN INSTEMMING TE KRIJGEN VOOR HET VOORSTEL OM DE VOVK TE FUSEREN MET DE VVRS EN LOvNG TOT DE STICHTING FEDERATIE NABESTAANDEN GEWELDSLACHTOFFERS (FNG).

NA EEN UITGEBREIDE TOELICHTING VAN HET BESTUUR EN DAAR OP VOLGENDE DISCUSSIE, VOND STEMMING PLAATS.  MET ALGEMENE STEMMEN WERD HET VOORSTEL VAN HET BESTUUR OM TE FUSEREN, AANGENOMEN. NA EEN EERDER AKKOORD VAN DE LOvNG EN VVRS, STAAT NIETS MEER DE FUSIE VAN DE LOTGENOTENORGANISATIES IN DE WEG EN ZULLEN ALLE AKTIVITEITEN EN BIJEENKOMSTEN VANAF 1 JANUARI 2018 IN DE NAAM VAN DE FEDERATIE NABESTAANDEN GEWELDSLACHTOFFERS (FNG) PLAATSVINDEN.

DE FUSIE VAN DE DRIE LOTGENOTENORGANISATIES HEEFT TOT GEVOLG DAT BEGIN 2018 DE VVRS, DE LOvNG EN DE VOVK OPHOUDEN TE BESTAAN ALS ZELFSTANDIGE LOTGENOTEN-ORGANISATIES. VOOR HET VOVK BESTUUR VOLGT NOG EEN PAD MET VELE HOBBELS OM DE FUSIE JURIDISCH EN FINANCIEEL TOT EEN GOED EIND TE BRENGEN.

HET FNG BESTUUR STAAT VOOR DE GROTE UITDAGING OM DE VERSCHILLEN IN BELEVING VAN LOTGENOTEN BIJ DE DRIE LOTGENOTENORGANISATIES TE OVERBRUGGEN EN DE FNG TE VORMEN TOT EEN LOTGENOTENORGANISATIE WAAR ALLE NABESTAANDEN VAN GEWELDSLACHTOFFERS ZICH GEBORGEN EN BEGREPEN WETEN.

 

 

 

BESTUUR VOVK