Informatievoorziening OM

21 november 2014

Arnhem, 20 november 2014

 

OM verbetert informatievoorziening

aan nabestaanden levensdelicten

 

Het Informatiepunt Detentieverloop  (IDV) van het Openbaar Ministerie zal nabestaanden van levensdelicten voortaan eerst telefonisch benaderen, alvorens een brief wordt verstuurd. Dit is het resultaat van gesprekken tussen het Openbaar Ministerie en lotgenotenorganisaties over kwaliteitsverbetering van de dienstverlening door het IDV.

 

Het IDV is een afdeling binnen het arrondissementsparket  Oost-Nederland, maar opereert landelijk. Het IDV informeert slachtoffers en nabestaanden van ernstige delicten over het detentieverloop. Het betreft informatie over detentie, verloven, onttrekkingen en overlijden van TBS-gestelden en veroordeelden.

 

Met de lotgenotenorganisaties is nu afgesproken dat nabestaanden van levensdelicten voortaan eerst telefonisch benaderd worden, voordat zij schriftelijk geïnformeerd worden over het einde van de detentie. In individuele gevallen gebeurde dit al, ook met slachtoffers en nabestaanden van andersoortige delicten. In het geval van levensdelicten wordt dit de standaard werkwijze.

 

Ook is op verzoek van de lotgenotenorganisaties aandacht besteed aan de formulering van de brief aan nabestaanden en slachtoffers  waarin informatie wordt gegeven over het einde van de detentie. In de brief wordt bijvoorbeeld uitleg gegeven over de voorwaarden die verbonden zijn aan de voorwaardelijke invrijheidstelling. Ook is de toon van de brief  persoonlijker gemaakt.

 

Het Openbaar Ministerie hecht grote waarde aan een zorgvuldige communicatie met slachtoffers. In deze communicatie is een belangrijke taak weggelegd voor het IDV. Het doel van de informatieverstrekking is het voorkomen van een onverwachte confrontatie tussen een slachtoffer en de verdachte of veroordeelde.

 

Het IDV verwerkt op jaarbasis ongeveer 2400 zaken die aan de criteria voldoen, waarin ongeveer 4000 brieven worden gestuurd.

 

 

 ---------------------------------------------------------------------------

Persvoorlichting

Openbaar Ministerie

Arondissement Oost-Nederland

T 088 - 699 1902 (ook buiten kantooruren)

e-mail: persvoorlichting [dot] oost [at] om [dot] nl

www.om.nl

twitter: https://twitter.com/OMOost

 

Volg nu ook onze officieren op Twitter:https://twitter.com/ovj_omoost

 

 

Arrondissementsparket

Oost-Nederland

 

Postbus 9032

6800 EP Arnhem

 

www.om.nl