Fonds Slachtofferhulp : recht om te herinneren weegt zwaarder dan recht om te vergeten

22 april 2015

Ook het fonds Slachtofferhulp, bij monde van haar directeur, Mw. I Sybesma, spreekt zich uit over het kort geding in Groningen.