Eén loket voor slachtofferhulp

1 december 2015

Dit kabinet verbetert de positie van slachtoffers voor, tijdens en na afloop van het strafproces. Daarom is in het regeerakkoord onder andere opgenomen dat er één loket komt voor slachtofferhulp. Bij dit loket moeten slachtoffers terecht kunnen met alle vragen en verzoeken om ondersteuning. Er komt één telefoonnummer en één website voor bijvoorbeeld vragen over psychosociale en juridische ondersteuning, financiële compensatie door de dader of aanvragen van een tegemoetkoming uit het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Dit vergt een intensieve samenwerking tussen Slachtofferhulp Nederland en het Schadefonds Geweldsmisdrijven en een gezamenlijke presentatie van informatie op internet. 

De brief is hiernaast te downloaden.