Donatie

23 december 2015

Het is bekend dat onze vereniging financieel in stand wordt gehouden door de jaarlijkse subsidie van  het Fonds Slachtofferhulp en de contributie van de leden.

Maar af en toe ontvangen we toch ook giften van derden, die zich kennelijk betrokken voelen bij onze vereniging en zich het noodlot wat ons getroffen heeft, aantrekt.

Zo ook deze week.

Een onbekende mevrouw vroeg of het mogelijk was een donatie te storten.

Desgevraagd gaf ze de volgende motivatie:

 

Mijn motivatie is dat ik meerdere ouders ken van een vermoord kind.
Ondanks het eigen verdriet dat ik heb doordat ik een vriendin ben verloren, grijpt mij het verlies, verdriet en de machteloosheid van de ouders mij heel erg aan. Op uitnodiging van 1 van uw leden, ben ik bij een bijeenkomst geweest in de kerk op het Waterlooplein te Amsterdam. Het is naar mijn mening belangrijk dat deze bijeenkomsten er zijn en dat de belangen van deze ouders behartigd worden. Via een donatie wil ik graag een steentje bijdragen voor alle ouders van een vermoord kind.

Vandaag zal ik 200,00 euro overmaken op het door u doorgegeven rekeningnummer.