Concept Statuten FNG en concept huishoudelijk reglement

19 november 2017

Ten behoeve van de Extra Algemene Ledenvergadering (ALV) op  25 november 2017 ( zie uitnodiging) zijn hier de concept statuten en het huishoudelijk reglement te downloaden van de op te richten stichting Federatie Nabestaanden Geweldslachtoffers.

Tevens : 

- een overzicht van veranderingen

- een overzicht van de voorgenomen regiobijeenkomstenm

- de structuur van de FNG