Benoeming leden Adviescollege levenslanggestraften

14 juli 2017

Adviescollege levenslanggestraften

 

Levenslanggestraften kunnen na 25 jaar in aanmerking komen voor een herbeoordeling.

De vraag zal dan gesteld worden of de straf nog een legitiem doel dient.

In het Parlemant en in de pers is daar uitgebreid over gesproken en bericht.

 

Hierbij uitgebreidere informatie over de procedure en de benoeming van het Adviescollege.