Beleidsoverleg VOVK, ADS en VVRS

28 februari 2014

De federatie raad van de FNG vergadert 4 keer per jaar

De onderwerpen die tot nu toe aan de orde zijn gekomen zijn :

 zie agenda                                                                      

 

  AGENDA

 

     Vergadering Federatieraad i.o. – woensdag 27 november 2013

 

1.     Opening en mededelingen voorzitter

 

2.     Notulen vergadering 28 augustus 2013

 

3.     Mededelingen secretaris

 

4.     Mededelingen penningmeester

 

5.     Juridische structuur FNG i.o. en vervolgstappen

 

6.     Nadere portefeuille verdeling  leden Federatieraad i.o.

 

7.     Terugkoppeling evaluatie DHG 2013 Venlo en (financiële ) voorbereiding  DHG 2014

 

8.     MTG :  Ceremonie bevestiging naamplaatjes / onderhoudsdagen + lichtjesavond

 

9.     Status website FNG

 

10.                       Afstemming communicatie naar leden

 

11.                        Vaststelling vergaderdata 2014

 

12.                        W.v.t.t.k.  en rondvraag