Beleidsoverleg Ministerie van Veiligheid en Justitie

9 augustus 2016
Tweemaal per jaar overlegt de Federatie Nabestaande Geweldschachtoffers met het Ministerie van Veiligheid en Justitie.
Indien gewenst worden daarbij ook andere betrokken organisaties ( ketenpartners) uitgenodigd.
Het gaat dan over lopende zaken en (nieuw)beleid. De vergaderingen zijn zowel informatief als ( beleids-) adviserend.
Hierbij het ( geanonimiseerde) verslag van 10 mei jl.