Algemene Leden Vergadering

13 maart 2017

Agenda, ALV 18 maart 2017, jaarverslag 2016 en concept jaarrekening 2016 van de VOVK