Links

 

Federatie Nabestaanden Geweldslachtoffers (FNG)

Secretariaat:

Samenweid 42

1935 AX EGMOND - BINNEN

www.federatie-nabestaanden-geweldslachtoffers.nl

 

Stichting Dag Herdenken Geweldslachtoffers (DHG)

Secretariaat:

Koriander 32

1616 TE HOOGKARSPEL

telefoon: 06 385 46 808
herdenken-geweldslachtoffers.nl

 

Landelijke Organisatie voor Nabestaanden Geweldslachtoffers

Secretariaat:

Graaf van Mansfeldstraat 17

5923 CB VENLO

telefoon : 06 543 60 805

E-mail : mariet_kraus [at] hotmail [dot] com

               j [dot] keijzer [at] lovng [dot] nl

 

Stichting Aandacht Doet Spreken (ADS)

Patrijsstaat 51
2675 VT HONSELERSDIJK

secretariaat; 06 48 361 642

secretariaat [at] aandachtdoetspreken [dot] nl

 

Vereniging voor Veiligheid Respect en Solidariteit (VVRS)

Postbus 223, 8470 AE WOLVEGA
telefoon: 06 20 277 534
info [at] vvrs [dot] nl
www.vvrs.nl

 

Fonds Slachtofferhulp (FSH)

Het Fonds Slachtofferhulp is een organisatie die zorgt dat er geld beschikbaar is voor adequate hulp aan slachtoffers. Het werft fondsen om de situatie te verbeteren van slachtoffers, nabestaanden en getuigen van misdrijven, verkeersongevallen, rampen en medische fouten. Het Fonds verleent zelf geen directe hulp.
Tot de speerpunten behoren belangenbehartiging en het mogelijk maken van lotgenotencontact. Om die reden steunt het Fonds Slachtofferhulp de Vereniging Ouders van een Vermoord Kind. Hiermee wordEN onder meer bijeenkomsten georganiseerd.

 

Daarnaast financiert het Fonds mede de Dag Herdenken Geweldsslachtoffers, waarbij de VOVK ook nauw betrokken is.

postadres
Fonds Slachtofferhulp
Postbus 93166
2509 AD DEN HAAG

 

Bezoekadres
Louis Couperusplein 2
2514 HP DEN HAAG
Telefoon: 070-363 59 36
Fax: 070-363 59 37
E-mail: info@fondsslachtofferhulp
Internet: www.fondsslachtofferhulp.nl


Schadefonds Geweldsmisdrijven

Postbus 1947 2280 DX RIJSWIJK
Tel.: 070-414 2000
Fax.: 070-414 2001
info [at] schadefonds [dot] nl
www.schadefonds.nl

 

Slachtofferhulp Nederland (SHN)

(Landelijk)kantoor UTRECHT

Bezoekadres :

Moeder Teresalaan 100

3527 WB Utrecht

Postbus 14208

3508 SH Utrecht

Tel: 030-234 01 16

www.slachtofferhulp.nl

 

Nationale Stichting Muur tegen Geweld

Secretariaat :

Parklaan 8

9724 AL GRONINGEN

Tel : 050-8503655

info@muurtegengeweld

www.muurtegengeweld.nl

 

de Nationale ombudsman

Postbus 93122

2509 AC DEN HAAG

Tel: 070-356 35 63

Fax: 070-360 75 72

www.nationaleombudsman-nieuws.nl

 

SlachtofferWijzer.nl

SlachtofferWijzer.nl biedt een overzicht van beschikbare hulp voor slachtoffers van (seksueel) geweld, een ongeval, diefstal en voor achterblijvers van vermisten.

Je vindt er algemene informatie en een overzicht van hulpverlenende organisaties. Bij deze organisaties kan je terecht voor praktische, emotionele, juridische en/of financiële hulp.

www.SlachtofferWijzer.nl

 

Stichting. Kappen Nou!

Postbus 1325
2130 EK HOOFDDORP
GSM: 06 21 902 738

 

Landelijke stichting Tegen Zinloos Geweld

Postbus 359, 2200 AJ Noordwijk
Tel.: 071- 367 22 00
www.zinloosgeweld.nl

 

St. van Zinloos geweld naar Zinvol gedrag

Postadres : Savanne 164
2904 TE  CAPELLE a/d IJSSEL
info [at] zinvolgedrag [dot] nl

www.zinvolgedrag.nl

 

Stichting Forum TBS

info [at] forumtbs [dot] nl

www.forumtbs.nl

 

VictimSupport Netherlands

Victim Support Europe

Pallas Athenedreef 27

3561 PE UTRECHT

0031-302340116

 

Rouwnamoord

www.rouwnamoord.nl

 

Slachtoffer in Beeld

Pallas Athenedreef 27

3561 PE UTRECHT

Tel : 0031 -30 2340045

www.slachtofferinbeeld.nl

 

V.Z.W. Ouders van een Vermoord Kind

Erkend door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Maatschappelijke zetel

Generaal Lemanlaan 38
8310 BRUGGE (Assebroek) BELGIË
Tel./fax 050-51 40 08
bezoek de website

 

Korrelatie

Hulp- en informatielijn: 0900 - 1450 (30 eurocent p/m), op werkdagen van 9.00 tot 18.00 uur.
Willem Dreeslaan 18, 3515 GB UTRECHT
Tel: 030 - 271 01 00
vraag [at] korrelatie [dot] nl
www.korrelatie.nl

 

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Turfmarkt 147

2511 DP DEN HAAG

Postbus20301

2500 EH DEN HAAG

Tel: 070-370 79 11

www.rijksoverheid.nl/venj

 

Ministerie van Binnenlandse Zaken

Schedeldoekshaven 200, 2511 EZ DEN HAAG
Postbus 20011, 2500 EA DEN HAAG
070-426 64 26 (08:00-17:30) - 070-4266038 (08:00-21:00)
info [at] minbzk [dot] nl
www.minbzk.nl

 

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Bezuidenhoutseweg 67
2594 AC DEN HAAG
070-3486486
www.minbuza.nl


Openbaar ministerie

Prins Clauslaan 16 | DEN HAAG
Postbus 20305 | 2500 EH DEN HAAG
Tel: 070-3399600 - Fax: 070-3399858
post [at] openbaarministerie [dot] nl
www.openbaarministerie.nl

 

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Plein 2 | 2500 EA DEN HAAG
Postbus 20018
Tel 070-318 2211
www.tweedekamer.nl

 

Informatiepunt Detentieverloop (IDV)

Tel: 088-6991951

Postbus 9032, 6800 EP ARNHEM
e-mail : idv [at] om [dot] nl
 

Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak

Lange Voorhout 7, 2514 EA in DEN HAAG
Postbus 30315, 2500 GH DEN HAAG
Tel: 070-3611420, fax: 070-3611424.

www.verenigingvoorrechtspraak.nl

 

Landelijke Stichting
Rouwbegeleiding(LSR)

Postbus 13189; 3507 LD UTRECHT

Bekkerstraat 120; 3572 SL UTRECHT
Tel: 030-2761500
info [at] verliesverwerken [dot] nl
www.verliesverwerken.nl

 

Rouwboeken.nl

De website met boeken rond verlies en rouw
http://www.rouwboeken.nl