Ledenblad 'Cocon'

De Cocon is het ledenblad van de Vereniging Ouders van een Vermoord Kind. Voor het plaatsen van de artikelen is expliciet toestemming gevraagd aan de ouders die meewerkten aan de artikelen. De Cocon is ook digitaal beschikbaar via de links onderaan deze pagina.

 

De redactie

De redactie van de Cocon bestaat uit:

kuiper [dot] p [at] tiscali [dot] nl (Paul Kuiper): 074 2439826, kuiper [dot] p [at] tiscali [dot] nl

rienverc [at] xs4all [dot] nl (Rien Verbiest): 06 51346075, rienverc [at] xs4all [dot] nl

 

Kopij

De Cocon verschijnt in maart, juni, september en december.

De uiterste inleverdatum voor kopij is elke 15e voorafgaand aan de maand waarin het ledenblad verschijnt.

 

Reacties, verhalen, gedichten en nieuws naar:

Rien Verbiest

Rechthuisstraat 24

2014 ED Haarlem

De redactie behoudt zich het recht voor te lange bijdragen, indien nodig, in te korten.

 

Archief

Pagina's